Açık veya Kapalı Sinus Lifting

You are here:

Açık veya Kapalı Sinus Lifting

Sağlıklı İmplant Altyapısı

Sinus Lifting Nedir?

Sinus lifting, çene kemiğinde implant yerleştirmek için gerekli kemik miktarının oluşturulmasını amaçlayan bir cerrahi prosedürdür. Bu özel yöntem, üst arka diş bölgelerinde kemik eksikliği olan hastalara çözüm sunar.

stom-dental-centre-acik-veya-kapali-sinus-lifting
stom-gorsel-bg-1
stom-gorsel-bg-2

Nasıl Uygulanır?

Sinus lifting, genellikle açık ve kapalı olmak üzere iki temel yöntemle gerçekleştirilir.

İmplant Öncesi Sinus Liftingin Önemi

 • Kemik Yetersizliği ve İmplant Başarısı

Sinus lifting, implant yerleştirmeden önce çene kemiğinin yetersiz olduğu durumlarda başarı oranını artırır.

 • Estetik ve Fonksiyonel Kazanımlar

Sinus lifting, hastanın doğal diş yapısını koruyarak estetik ve fonksiyonel iyileşmeyi destekler.

Açık Sinus Lifting: Yetersiz Kemik Hacmini Artırmak İçin Etkili Bir Yöntem

Açık Sinus Lifting Nedir?

Açık sinus lifting, implant yerleştirmek için gerekli kemik hacminin oluşturulması amacıyla üst çene sinüs boşluğuna müdahale eden bir cerrahi prosedürdür. Bu yöntem, implantın yerleştirileceği bölgede kemik eksikliği olan hastalara çözüm sunar.

Açık Sinus Lifting Nasıl Uygulanır?

 • Operasyon Öncesi Planlama

Hasta muayenesi ve diagnostik görüntüleme ile tedavi planı oluşturulur.

 • Cerrahi İşlem

Lokal anestezi altında cerrahi alan hazırlanır.

Çene kemiği üzerinde bir pencere açılarak sinüs zarına erişim sağlanır.

 • Kemik Grefti Uygulaması

Sinüs boşluğuna özel kemik grefti (genellikle hastanın kendi kemik dokusundan veya sentetik materyallerden elde edilen) yerleştirilir.

 • Dikişlerin Atılması

İşlem sonrasında cerrahi bölge kapatılarak dikiş atılır.

Açık Sinus Lifting Avantajlar ve Dezavantajları

Avantajlar

 • Daha Fazla Kemik Hacmi:
 • Sinüs zarının kaldırılması ile ek kemik hacmi oluşturulur.
 • İmplant Başarısını Artırma:
 • Daha sağlıklı bir implant altyapısı oluşturarak implant başarısını artırır.

Dezavantajlar

Uzun İyileşme Süreci

Açık sinus lifting, cerrahi müdahalenin doğası gereği daha uzun bir iyileşme süreci gerektirebilir.

 • Daha İnvaziv Bir Yöntem

Diğer sinus lifting yöntemlerine göre daha invaziv olabilir.

Açık sinus lifting, yetersiz kemik hacminin olduğu durumlarda implant tedavisinin başarısını artırmak için etkili bir seçenektir. Ancak, hastanın genel sağlık durumu ve tercihleri de dikkate alınarak tedavi planı oluşturulmalıdır. Uzman ekibimiz, hasta odaklı yaklaşımıyla her aşamada hastalarımıza en iyi tedaviyi sunmaktadır.

Kapalı Sinus Lifting: Minimal İnvaziv Yöntemle Sağlıklı İmplant Altyapısı 

Kapalı Sinus Lifting Nedir?

Kapalı sinus lifting, implant yerleştirmek için sinüs boşluğunu doldurmayı amaçlayan minimal invaziv bir cerrahi prosedürdür. Bu yöntem, üst çene arka diş bölgelerinde kemik eksikliği olan hastalara çözüm sunar, ancak daha az invaziv bir yaklaşımı tercih eder.

Kapalı Sinus Lifting Nasıl Uygulanır?

 • Küçük Bir Kesi

Lokal anestezi altında küçük bir kesi yapılır.

 • Sinüs Zarının Hafifçe Kaldırılması

Özel aletler kullanılarak sinüs zarı hafifçe kaldırılır, ancak tamamen açılmaz.

 • Kemik Greftinin Yerleştirilmesi

Sinüs boşluğuna kemik grefti (hastanın kendi kemik dokusu veya sentetik materyaller) yerleştirilir.

 • İmplantın Yerleştirilmesi

Yeterli kemik hacmi oluşturulduktan sonra implant yerleştirilir.

Kapalı Sinus Lifting Avantajlar ve Dezavantajlar

Avantajlar

 • Daha Hızlı İyileşme Süreci

Kapalı sinus lifting, daha minimal invaziv olduğu için genellikle daha kısa bir iyileşme süreci gerektirir.

 • Daha Az İnvaziv

Küçük bir kesi ile gerçekleştirildiği için diğer yöntemlere göre daha az invazivdir.

Dezavantajlar

 • Sınırlı Kemik Hacmi Artışı

Açık yöntemlere göre daha sınırlı bir kemik hacmi artışı sağlayabilir.

 • Belirli Koşullara Bağlı:

Uygulanabilirliği, hastanın kemik durumuna ve genel sağlık durumuna bağlıdır.

Kapalı sinus lifting, hastaların daha hızlı iyileşme süreci ve minimal invaziv bir deneyimle implant tedavisine ulaşmasını sağlayan etkili bir yöntemdir. Ancak her hasta özelinde değerlendirilmelidir ve tedavi planı uzmanlar tarafından dikkatlice oluşturulmalıdır.

Hangi Durumlarda Uygulanır?

Açık ve Kapalı Sinus Lifting Kimlere Uygundur?

Sinus lifting prosedürleri, genellikle üst arka diş bölgesinde kemik eksikliği yaşayan ve implant tedavisi düşünen hastalara uygundur. Hangi yöntemin tercih edileceği, hastanın genel sağlık durumu, kemik yapısı ve cerrahiye uygunluk gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir.

Açık Sinus Lifting

 • Yoğun Sinüs Zarı

Sinüs zarının yoğun olduğu durumlarda daha etkili olabilir.

 • Daha Fazla Kemik Artışı İhtiyacı

Daha fazla kemik hacmi artışı gereken durumlarda tercih edilebilir.

Kapalı Sinus Lifting

 • Minimal İnvaziv Tercih

Minimal invaziv bir yaklaşım isteyen hastalara uygun olabilir.

 • Hızlı İyileşme İhtiyacı

Daha hızlı iyileşme süreci isteyen hastalarda tercih edilebilir.

Diagnostik Görüntüleme ve Hastane Seçimi

Her sinus lifting işlemi öncesinde detaylı bir diagnostik değerlendirme yapılmalıdır. Bu aşamada dijital röntgenler ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme teknikleri kullanılarak kemik yapısı, sinüs durumu ve genel ağız sağlığı değerlendirilir.

Hastane seçimi de önemlidir. Modern teknolojiye sahip, deneyimli bir ekiple çalışan bir diş kliniği, başarılı bir sinüs lifting işleminin anahtarıdır. Hastanın konforu, tedavi sonuçları ve güvenliği göz önünde bulundurularak uygun bir hastane seçimi yapılmalıdır.

Her hasta özelinde değerlendirilmeli ve tedavi planı, uzman diş hekimleri tarafından dikkatlice oluşturulmalıdır. Sinus lifting işlemi öncesinde detaylı bir danışma ve değerlendirme süreci, hastanın ihtiyaçlarına uygun en etkili tedavi planının belirlenmesini sağlar.

Operasyon Sonrası Bakım: Sağlıklı İyileşme ve Hasta Konforu

İyileşme Süreci ve Kontroller

Sinus lifting operasyonu sonrasında başlayan iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumuna, kullanılan yönteme ve uygulanan greft malzemesine bağlı olarak değişebilir. İyileşme süreci aşağıdaki adımları içerir:

İlk Hafta

Operasyon sonrası ilk birkaç gün, hastanın dinlenmesi ve ağır aktivitelerden kaçınması önemlidir.

Kontrol randevuları düzenli olarak takip edilir.

İlk Ay

İlk haftadan sonra şişlik ve morluklar genellikle azalır.

Hastanın oral hijyenine dikkat etmesi ve doktorun önerdiği şekilde ağız bakımını sürdürmesi önemlidir.

İlk Üç Ay

Kemik greftinin entegrasyonu ve kemik oluşumu süreci devam eder.

İmplant yerleştirme süreci planlanabilir.

Altı Ay ve Sonrası

İmplant yerleştirildikten sonra, implantın kemikle bütünleşmesi beklenir.

Tam iyileşme süreci genellikle altı ay ile bir yıl arasında değişir.

Ağrı Kontrolü ve Diğer İyileşme Süreçleri

Ağrı Kontrolü

Operasyon sonrası ağrı genellikle hafif ila orta şiddette olabilir. Doktor tarafından reçete edilen ağrı kesiciler kullanılabilir.

Soğuk Uygulama

Soğuk kompres, şişliği azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

İstirahat ve Dikkatli Beslenme

İlk birkaç gün dinlenme ve yumuşak, sağlıklı besinlerle beslenme önemlidir.

Komplikasyonlar ve Önlemler

Enfeksiyon

İyileşme sürecinde enfeksiyon riskine karşı doktorun önerdiği antibiyotikleri düzenli olarak almak önemlidir.

Şişlik ve Morluklar

Soğuk uygulama ve dinlenme ile şişlik ve morlukları azaltmak mümkündür.

Greft İle İlgili Sorunlar

Greft materyalinin uygun entegrasyonu ve yerleşimi için doktorun önerilerine uymak önemlidir.

Operasyon sonrası bakım, hastanın sağlıklı iyileşme sürecini desteklemek için kritik öneme sahiptir. Hasta, doktorun verdiği talimatlara uyarak, kontrolleri düzenli olarak takip ederek ve herhangi bir endişe durumunda derhal doktora başvurarak sağlıklı iyileşme sürecini destekleyebilir.

Sağlıklı İmplant Altyapısı ve Gülüş Estetiği

Sinus lifting operasyonu, üst arka diş bölgesinde kemik eksikliği yaşayan hastalar için sağlıklı bir implant altyapısı oluşturarak gülüş estetiğini önemli ölçüde iyileştiren etkili bir cerrahi girişimdir. Bu prosedür, hastalara daha sağlam bir temel sağlayarak implant tedavisinin başarısını artırabilir ve estetik açıdan tatmin edici sonuçlar elde etmelerine yardımcı olabilir.

Sağlıklı İmplant Altyapısı ve Gülüş Estetiği

Sinus lifting operasyonu ile elde edilen sağlıklı implant altyapısı, birçok avantajı beraberinde getirir:

Güçlü ve Dayanıklı İmplantlar

Kemik hacminin arttırılması, implantların daha sağlam bir şekilde yerleştirilmesine olanak tanır.

Estetik Gelişmeler

İmplantlar, diş eksikliğini gidererek doğal bir gülüş estetiği sağlar.

Fonksiyonel İyileşme

Sağlıklı bir implant altyapısı, çiğneme fonksiyonunu iyileştirir ve ağız yapısını destekler.

Uzun Vadeli Sonuçlar

Sinus lifting operasyonu ile oluşturulan sağlıklı implant altyapısı, uzun vadeli başarı ve memnuniyet sağlar.

Sinus Lifting ile Sağlıklı Bir Gülüşe Adım Atın

Sinus lifting operasyonu, diş implantlarına uygun bir kemik tabanı oluşturarak hastaların sağlıklı bir gülüşe kavuşmalarını sağlar. Bu tedavi sayesinde, üst arka diş bölgesindeki kemik eksikliği sorunu olanlar, doğal ve estetik bir gülüşe sahip olabilirler.

Sinus lifting işlemi öncesinde detaylı bir değerlendirme yapılması, hastanın genel sağlık durumu ve özel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planının oluşturulması önemlidir. Uzman diş hekimleri tarafından gerçekleştirilen bu operasyon, modern teknoloji ve cerrahi beceriyle desteklenerek hasta memnuniyetini maksimize eder. Sağlıklı bir gülüşe adım atmak için sinus lifting, güvenilir bir çözümdür.

İletişime Geçin

Tedavilerimiz hakkında bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin.

İletişime Geçin

Tedavilerimiz hakkında bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçin.

Sağlıklı Gülüşler İçin
Tedavilerimiz